Vltavské speciály

Beethoven zněl při premiéře jako na rockovém koncertě

Vltavské speciály

Beethoven zněl při premiéře jako na rockovém koncertě
Ludwig van Beethoven komponuje

Vltava

Hudební skladatel, ale také velký humanista a vizionář Ludwig van Beethoven se narodil před dvě stě padesáti lety a celý svět si toto výročí nejrůznějším způsobem připomíná. Nejvíce pochopitelně dvě města, s nimiž je tento velký skladatel navěky spojený: jeho rodiště Bonn v severním Německu a rakouskou Vídeň, kde strávil dvě třetiny života.