Vltavín

V klášteře ve Zlaté Koruně uvidíte vzácný obraz madony a na starém stromě můžete hledat kapucínka

Vltavín

V klášteře ve Zlaté Koruně uvidíte vzácný obraz madony a na starém stromě můžete hledat kapucínka
Zlatokorunská madona, gotický deskový obraz (namalovaný mezi lety 1410 a 1420) se vrátil do kláštera ve Zlaté Koruně po desítkách let

České Budějovice

Legendu o založení kláštera Zlatá Koruna českým králem Přemyslem Otakarem II. zobrazuje nástěnná stropní malba. K vidění je ve vstupní hale opatství, tedy místa, kde pobýval nejvyšší představený kláštera.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají