Vltavín

Kvůli Karlu IV. se stěhovaly Masné krámy. Budějovice za jeho vlády připomene Den památek

Vltavín

Kvůli Karlu IV. se stěhovaly Masné krámy. Budějovice za jeho vlády připomene Den památek
Masné krámy

České Budějovice

Nejspíš poprvé navštívil Karel IV. České Budějovice ještě jako markrabě v roce 1335. O několik let později, v roce 1351 se vrátil jako český král. Strávil zde celý měsíc. Jeho hlavním úkolem bylo diplomatické vyjednávání s Albrechtem II. Rakouským, ale také městu udělil významná privilegia jako právo mílové, právo trhu nebo osvobození od cla.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají