Vltavín

Keltové vynalezli klíče a pojmenovali Vltavu. Žili například v místě, kde je dnes parkoviště

Vltavín

Keltové vynalezli klíče a pojmenovali Vltavu. Žili například v místě, kde je dnes parkoviště
Opuková hlava znázorňující Keltského druida

České Budějovice

Velké dědictví po sobě zanechal národ Keltů, který obýval i území jižních Čech. Některé jeho nápady nebo zeměpisné názvy používáme dodnes. Keltové žili v oblastech severně od Alp, první zmínky o nich pocházejí z přelomu 6. a 5. století př.n.l.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají