Vlídné tóny (hudba beze slov)

Romantické melodie pro pondělní podvečer

Vlídné tóny (hudba beze slov)

Romantické melodie pro pondělní podvečer
Archiv Plus

České Budějovice

Hudební půlhodinku instrumentálních skladeb připravil a slovem provází Jiří Kasal.

Více z pořadu