Vlídné tóny (hudba beze slov)

Předsváteční pohoda s romantickým klavírem Jiřího Maláska i s „Jihočeským setkáním“

Vlídné tóny (hudba beze slov)

Předsváteční pohoda s romantickým klavírem Jiřího Maláska i s „Jihočeským setkáním“
Jaké je to být klavíristou?

České Budějovice

Vlídné tóny by měly i tentokrát přinést do vašich domovů, neboli kamkoliv jinam, kde nás posloucháte, leccos dobrého a pohodového. Není to nic nadsazeného, když považujeme klavíristu Jiřího Maláska za českou hvězdu easy listening, tedy hudby k příjemnému poslechu.
Jiří Kasal

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají