Vlídné tóny (hudba beze slov)

Na krásném modrém Dunaji. Začátek roku s hudbou otce a synů Straussových

Vlídné tóny (hudba beze slov)

Na krásném modrém Dunaji. Začátek roku s hudbou otce a synů Straussových
Legendární klavírista a dirigent Daniel Barenboim

České Budějovice

Rok Vlídných tónů zpravidla otevírám melodiemi dynastie Straussů, samozřejmě v inspiraci slavnými novoročními koncerty Vídeňských filharmoniků v Musikvereinu ve Vídni.
Jiří Kasal

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají