Vlídné tóny (hudba beze slov)

Melodie autorské dvojice Dubin – Warren a další instrumentální příjemnosti

Vlídné tóny (hudba beze slov)

Melodie autorské dvojice Dubin – Warren a další instrumentální příjemnosti
Archiv Plus

České Budějovice

Hudební pořad připravil a slovem provází Jiří Kasal.

Více z pořadu