Vlídné tóny (hudba beze slov)

Hudební zastavení v Nashville, centru hudby country & western

Vlídné tóny (hudba beze slov)

Hudební zastavení v Nashville, centru hudby country & western
Archiv Plus

České Budějovice

Vlídné tóny připravil Jiří Kasal.

Více z pořadu