Vizitka

Chceme nejen dobré umělce, ale i profesionály, kteří jejich práci budou umět prodat, říká děkan ostravské Fakulty umění František Kowolowski

Vizitka

Chceme nejen dobré umělce, ale i profesionály, kteří jejich práci budou umět prodat, říká děkan ostravské Fakulty umění František Kowolowski
František Kowolowski, výtvarník, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity

Vltava

S žánrem performance je neodmyslitelně spjatá pomíjivost, kterou řada umělců vyhledává. „Vyčleňují se tak z komerční scény, chtějí pracovat nezávisle na kodifikaci umění jako zboží,“ říká performer, výtvarník a také děkan Fakulty umění Ostravské univerzity František Kowolowski. Sám tuto pomíjivost primárně nevyhledává. Na „jeho“ škole se navíc nově vyučuje, jak v oblasti umění podnikat.
Eva Lenartová, Hana Slívová

Více z pořadu