Větrník - Host ve studiu

Tomáš Kuras: U nás se podílí na úbytku druhů hmyzu hlavně změna struktury krajiny

Větrník - Host ve studiu

Tomáš Kuras: U nás se podílí na úbytku druhů hmyzu hlavně změna struktury krajiny
Tomáš Kuras

Olomouc

„Dříve byla krajina pestřejší, mozaikovitější. Dnes se půdní blok pohybuje kolem šesti a půl hektaru, kdysi to byla desetina,“ říká Host ve studiu.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají