Větrník - Host ve studiu

Člověk stojí nejvýš v evoluční pyramidě. A také jako první spadne dolů

Větrník - Host ve studiu

Člověk stojí nejvýš v evoluční pyramidě. A také jako první spadne dolů
Doc. Pavel Nováček, vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií na UP v Olomouci

Olomouc

Docent Pavel Nováček k tomu dodává slovy Jamese Lovelocka: Už je pozdě na trvale udržitelný rozvoj; my potřebujeme trvale udržitelný ústup.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají