Větrník - Host ve studiu

Bořivoj Šarapatka: Problémy s půdou jsou opravdu velké

Větrník - Host ve studiu

Bořivoj Šarapatka: Problémy s půdou jsou opravdu velké
Profesor Bořivoj Šarapatka

Olomouc

Stav české krajiny se neustále zhoršuje. I na Českou republiku doléhají klimatické změny. „Půda je poškozována řadou degradačních faktorů jako je eroze půdy, utužování půdy, ztráta organické hmoty či okyselování půd,“ uvádí Bořivoj Šarapatka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají