Větrník - Host ve studiu

Až čtyřicet procent dětí jde do prvních tříd s nějakou vadou řeči, říká logopedka Renáta Vrbová

Větrník - Host ve studiu

Až čtyřicet procent dětí jde do prvních tříd s nějakou vadou řeči, říká logopedka Renáta Vrbová
Renáta Vrbová

Olomouc

Většinou jde o dyslalii, patlavost, poruchu artikulace hlásek. Dále o koktavost a vývojovou dysfázii, což už je těžší narušení řeči, které v sobě zahrnuje spoustu problémů. „Nebo dysartrii, palatolalii nebo mutismus, kdy dítě nemluví vůbec třeba s paní učitelkou,“ doplňuje Renáta Vrbová.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají