Vertikála

Stále méně žen volí cestu života v řeholní komunitě

Vertikála

Stále méně žen volí cestu života v řeholní komunitě
Vertikála

Plus

O volbě do Rady České televize a sporech mezi křesťany, které vyvolala nominace České biskupské konference. V tradičně katolickém Polsku klesá důvěra v církev. A debata o tom, že stále méně žen volí cestu života v řeholní komunitě. Připravili Naděžda Hávová, Veronika Sedláčková a Adam Šindelář.