Nový školní rok začíná i pro školní kaplany

V Plzni 1. září zahájila provoz Církevní základní a střední škola. Letos do první a šesté třídy nastoupilo 38 žáků. Ve sportovní hale všechny žáky pozdravili pozvaní hosté a učitelé předvedli hudební vystoupení v cimrmanovském duchu

Nový školní rok znamená začátek výuky nejen pro žáky, studenty a pedagogy, ale i pro školní kaplany. Jak zasáhla dálková výuka do jejich povolání a co je pro ně největší výzvou nadcházejícího roku?

Mohly by vás zajímat i tyto pořady