Vertikála

Istanbulská úmluva má příznivce i odpůrce. Měla by být součástí našeho právního řádu?

Vertikála

Istanbulská úmluva má příznivce i odpůrce. Měla by být součástí našeho právního řádu?
násilí - sexuální násilí - znásilnění - domácí násilí

Plus

Istanbulská úmluva. Spojení, které se v posledních týdnech skloňuje častěji než dřív, a to i přes to, že k její ratifikaci mělo dojít už v první polovině roku. Jde o dokument, jehož celý název zní Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Má své zastánce a odpůrce a zdá se, že je dělí nesmiřitelná propast.

Ostatní také poslouchají