Vertikála

Debata Vertikály o homosexuálních věřících (1/2)

Vertikála

Debata Vertikály o homosexuálních věřících (1/2)
Kněz

Plus

Pro věřící gaye a lesby není snadné se hlásit ke své orientaci a být respektováni jako plnoprávní členové církevních společenství. Náboženské prostředí je tradičně více konzervativní, ale pro mnohé z nich je komunita a sdílení víry zásadní. Jakým způsobem se proměnilo jejich postavení v demokratické společnosti za více jak tři desítky let? Je jejich orientace stále ještě téma?
Eva Hůlková

Ostatní také poslouchají