Advokát: Istanbulská dohoda neohrožuje tradiční rodinu, pokud za tradici nepovažujeme domácí násilí

žena, dívka, nesouhlas, sexuální násilí, znásilnění, nesouhlas, stud

Istanbulská úmluva, dokument Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, dlouho polarizuje společnost. Odmítá ji většina církví a náboženských společenství. „Jsou tu bohužel reakce ze strany hierarchie církví a není to jen jedna,“ potvrzuje Kristina Koldinská, odbornice na právo sociálního zabezpečení z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Je mi to líto, protože mezi křesťany vnímám opačné postoje, tedy plné pochopení a přijetí.“

Mohly by vás zajímat i tyto pořady