Vědecká dobrodružství

Obnovitelné zdroje někdy vyrábí elektřiny málo, jindy moc. V Rakousku ji zkouší ukládat do zásobníků s vodíkem

Vědecká dobrodružství

Obnovitelné zdroje někdy vyrábí elektřiny málo, jindy moc. V Rakousku ji zkouší ukládat do zásobníků s vodíkem
Vodík

Plus

Jak do podzemních zásobníků uložit obnovitelnou energii? Na to se snaží najít odpověď v sousedním Rakousku.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají