Večer na téma

Můj jediný, drahý a laskavý příteli... Ratibořická „paní kněžna“ a její osudoví muži

Večer na téma

Můj jediný, drahý a laskavý příteli... Ratibořická „paní kněžna“ a její osudoví muži
Josef Grassi: Kateřina Vilemína Zaháňská (v roce 1799)

Vltava

Klemens Metternich a Frederik Lamb byli adresáty dopisů, které nám přiblíží soukromí vévodkyně Kateřiny Vilemíny Zaháňské. 

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají