Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou

Kakao

Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou

Kakao
Venda a Fráňa u stolu

Rádio Junior

Venda nesmí ráno pít kakao. Jakto? Poslechněte si, jak to vysvětli Fráňovi.