Turistický tip

Klášterní areál v Ostrově na Karlovarsku je unikátním souborem barokních staveb

Turistický tip

Klášterní areál v Ostrově na Karlovarsku je unikátním souborem barokních staveb
Červenou kapli Panny Marie Einsiedelnské nechala vystavět markraběnka bádenská jako poděkování za uzdravení svého syna

Karlovy Vary

Posvátným okrskem se nazývá rozsáhlý klášterní areál v Ostrově na Karlovarsku, za jehož vznikem stojí vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský a jeho potomci, kteří v Ostrově sídlili. Dnes patří soubor raně barokních staveb k oblíbeným turistickým cílům v regionu.
Jana Strejčková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají