Turistický tip

Areál bývalého litického hradu přitahuje lidi dodnes

Turistický tip

Areál bývalého litického hradu přitahuje lidi dodnes
Hrad v Plzni Liticích. Dochované zesílení čelní hradby hradního jádra

Plzeň

V plzeňské městské části Litice stával v dávné minulosti mohutný hrad. Ani dnes však místo nezeje prázdnotou. Pozůstatky hradních zdí a mohutných příkopů a valů slouží v současnosti jako místo setkávání lidí i nejrůznějších her dětí.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají