Toulky českou minulostí

968. schůzka: Takové skotačení a dovádění

Toulky českou minulostí

968. schůzka: Takové skotačení a dovádění
Boxérský souboj na přelomu 18. a 19. století

Dvojka

V Toulkách budeme muset ještě trénovat, že. Nejenom v disciplinách historických, leč i v těch tělolcvičných a sportovních. … A když jsme u toho tréninku, tak bychom měli tuto činnost pojmout v širším měřítku, tedy nikoli týrat pouze mluvidla, leč vztáhnout naše konání na celou svoji tělesnou schránku. Což vskutku není jenom nějaké takové skotačení a dovádění, kterýmižto podstatnými jmény slovesnými byla častována tělesná cvičení a sport ve svých začátcích.