Toulky českou minulostí

967. schůzka: Proles znamená potomstvo

Toulky českou minulostí

967. schůzka: Proles znamená potomstvo
Zárodky průmyslové výroby

Dvojka

Jsme rádi, že jste se rozhodli i dnes spolu s námi nasednout opět na loď , jež brázdí vlny jezera české historie – nebo je to rybník? No, tak či onak, posádka oné bárky se činí seč může ve snaze poněkud sisyfovské vylovit z jeho hlubin když ne perly, tak aspoň perličky… ona by stačila i pěkná lastura… a nemusela by být ani pěkná, hlavně aby byla příhodná do naší sbírky lidí a lidiček, osobností kladných i záporných, událostí bohumilých i těch z opačného ranku.