Toulky českou minulostí

855. schůzka: Konflikt a triumf

Toulky českou minulostí

855. schůzka: Konflikt a triumf
Pomník Bedřicha Smetany v Hořicích

Dvojka

Bez ohledu na své existenční potíže i na rostoucí počet protivníků se Bedřich Smetana oddal s vervou sobě vlastní mnohostranné činnosti. Dá se jen stěží (a povrchně) vypočítat, čím vším se zabýval, nikoli jeho práci detailně sledovat. Brzy po založení pěveckého spolku Hlahol se stal jeho sbormistrem (zkomponoval pro toto amatérské sdružení Píseň českou, a poté i Odrodilce – svoje první velké sborové skladby).