Toulky českou minulostí

762. schůzka: Hlášení o policejním státě po rakousku

Toulky českou minulostí

762. schůzka: Hlášení o policejním státě po rakousku
Klemens Wenzel von Metternich

Dvojka

Pokud se vůbec éra let 1815 až 1848 v naší historické literatuře označuje neutrálně znějícím názvem, říká se jí nehezky a dost bezobsažně doba předbřeznová – přitom onen březen vymezuje až konec etapy, kdy propukla revoluce. Biedermeierovské časy po napoleonských válkách byly ve skutečnosti docela příjemné, poklidné, mírové. A také konsolidované. Obchody byly plné, žilo se lacino, nic strašného se nedělo, někteří pamětníci si dodatečně stěžovali na nudu.