Toulky českou minulostí

557. schůzka: Benda z Benátek

Toulky českou minulostí

557. schůzka: Benda z Benátek
Návrat Bucintora do přístavu na svátek Nanebevstoupení, 1732

Dvojka

Benátky. Proslulé jméno. Snad ještě líp zní v italštině – Venezia. Jako by tím jménem proplouvaly gondoly z Canale Grande. Jako by jím prolétly holubi z náměstí před dóžecím palácem. Jako by v něm zašplouchaly vlny u břehů všech 118 ostrovů. Benátky jsou na světě jenom jedny. My jich však máme osm, a všechny se jmenují podle těch italských. (Ve staré češtině byly i benátky s malým b: říkalo se tak místu vlhkému a bažinatému.)

Ostatní také poslouchají