Toulky českou minulostí

172. schůzka: Cesta na kazatelnu

Toulky českou minulostí

172. schůzka: Cesta na kazatelnu
Jan Hus káže venkovanům

Dvojka

„Mistr Jan Hus, narozen v Husinci, městečku náleževším tehdáž dílem službou ke královskému hradu Husi, dílem přímo ke komoře královské, pocházel z rodičů stavu obecného sice, avšak poněkud zámožnějších. V Praze studovav, stal se tam v září 1393. roku bakalářem svobodných umění.“