Toulky českou minulostí

171. schůzka: Jan řečený z Husince

Toulky českou minulostí

171. schůzka: Jan řečený z Husince
Mistr Jan Hus

Dvojka

Jan Hus se dožil přibližně čtyřiceti pěti let, avšak o prvních dvou třetinách jeho života nedovedeme říct skoro nic věrojatného. Informací je sice hodně, a dost pestré, ale fakt je jenom hrstka. A jsou to fakta nepříjemně útržkovitá a netvoří ani celek.