Toulky českou minulostí

1106. schůzka: Nóbl cesta české šlechty a šlicht cesta českých plebejců

Toulky českou minulostí

1106. schůzka: Nóbl cesta české šlechty a šlicht cesta českých plebejců
František Ladislav Rieger na sněmu v Kroměříži v roce 1849

Dvojka

Teprve období po roce 1848 se stalo (mimo jiné) věkem politických stran. Před tímto datem hrála roli jakési strany pouze šlechta, sdružená ve starodávném, ale už takřka bezvýznamném sněmu Království českého.