Toulky českou minulostí

1054. schůzka: Od bezpečníků k samohybům

Toulky českou minulostí

1054. schůzka: Od bezpečníků k samohybům
Laurin & Klement, bicykl Slavia, model z roku 1896

Dvojka

Od počátku dubna roku 1995 až do dnešních dnů jsme na své pouti naší historií potkali věru početnou společnost, nejprve ji tvořili jedinci údajně s modrou krví, posléze se však stále častěji prosazovali neurození smrtelníci.

Ostatní také poslouchají