Vladislav Vančura: Obrazy z dějin národa českého

Obrazy z dějin národa českého

Příběhy slavných osobností českého národa, nazvané Obrazy z dějin národa českého, začal Vladislav Vančura psát v roce 1939 se záměrem, aby v době okupace pozvedl národní sebevědomí. Knihu nepojednal jako souvislé vyprávění, ale jako stylizované příběhy slavných postav českého národa. Vyprávění začíná příchodem Slovanů a končí osudem Přemysla Otakara II. a provází jím vynikající Boris Rösner a Jiří Schwarz.

Mohly by vás zajímat i tyto pořady