Téma Plus

Politická komunikace v zajetí algoritmů

Téma Plus

Politická komunikace v zajetí algoritmů
Instagram, sociální sítě

Plus

Propojení reálného světa politiků s digitálním prostorem umožňuje bezprostřední kontakt s voličem, o kterém se politikům v první republice jen snilo. Téma politické komunikace ovlivněné technologií v sobě zahrnuje otázky, týkající se nejen marketingu, politologie, historie, ale také sociologie a psychologie. Jaké dopady má na kulturu vyjadřování v on-line prostoru styl, úroveň a jazyk politiků? Jaká se vede politika a politická kampaň? Co se vytrácí?
Lenka Kopecká

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají