Téma Plus

Němci v zemi bez Němců

Téma Plus

Němci v zemi bez Němců
Rudolf Schnittner

Plus

Před válkou jich tu žilo přes tři miliony. Po válce měli nadobro zmizet. Nezmizeli ale zdaleka všichni. Jak vypadal život německé menšiny v zemi, kde německá menšina neměla existovat?
Naďa Reviláková