Tandem

Michal Bregant - generální ředitel Národního filmového archivu

Tandem

Michal Bregant - generální ředitel Národního filmového archivu
Michal Bregant v Tandemu

Rádio vašeho kraje

Generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant navštívil Jana Rosáka v Tandemu. Dozvěděli jste se například, jak pokračuje záslužná činnost archivu v záchraně našeho filmového bohatství neboli digitalizace filmů.