Tandem

- Jiří Kolbaba, cestovatel a fotograf

Tandem

- Jiří Kolbaba, cestovatel a fotograf
Jan Rosák

Rádio vašeho kraje