Tandem

- Jana Klusáková, publicistka a moderátorka

Tandem

- Jana Klusáková, publicistka a moderátorka
Jan Rosák

Rádio vašeho kraje