Taktovka

Vnímavost k něčemu, co je jedním

Taktovka

Vnímavost k něčemu, co je jedním
Taktovka

Vltava

Lamentate pro klavír a orchestr Arvo Pärta hraje Marrit Gerretz-Traksmann (klavír) a SOČR pod vedením Kaspara Zehndera. Připravila Michaela Vostřelová.
Michaela Vostřelová