Taktovka

Henri Tomasi, klasik z Marseille

Taktovka

Henri Tomasi, klasik z Marseille
Alexander Liebreich

Vltava

Koncert pro hoboj a komorní orchestr francouzského skladatele 20. století hraje Zdeněk Rys a SOČR pod vedením Leoše Svárovského. Připravila Michaela Vostřelová.
Michaela Vostřelová

Ostatní také poslouchají