Světem vážné hudby

Skladby pro dechové nástroje z archívu ČRo Plzeň: Karel Stamic: Koncert pro flétnu a orchestr D dur; Jan Křtitel Vaňhal: Koncert pro klarinet a orchestr C dur; Jan Zach: Koncert pro hoboj a orchestr B dur

Světem vážné hudby

Skladby pro dechové nástroje z archívu ČRo Plzeň: Karel Stamic: Koncert pro flétnu a orchestr D dur; Jan Křtitel Vaňhal: Koncert pro klarinet a orchestr C dur; Jan Zach: Koncert pro hoboj a orchestr B dur
Housle

Vltava

Více z pořadu