Studovna

Jste dys, máte handicap nebo speciální potřeby? Pomoct na vysoké škole může digitalizace i koučování

Studovna

Jste dys, máte handicap nebo speciální potřeby? Pomoct na vysoké škole může digitalizace i koučování
vozíčkář

Radio Wave

Kdo jsou studenti se speciálními potřebami? S Lenkou Dobešovou a Alicí Rytychovou z Centra Carolina probíráme možnosti, jak univerzita může pomoci těm, kteří ji potřebují. Lenka se věnuje zejména studentům se zrakovým postižením, Alice studentům se specifickými poruchami učení jako je dyslexie nebo dysgrafie a studentům s poruchami autistického spektra.
Aneta Štokrová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají