Studio Leonardo

Výzkumnice Doleží: Pozitivní emoce pomáhají učení jazyka u dětí i dospělých

Studio Leonardo

Výzkumnice Doleží: Pozitivní emoce pomáhají učení jazyka u dětí i dospělých
Studium němčiny (ilustrační foto)

Plus

Jazykovědci se zabývají nejen tím, jak si co nejlépe osvojit cizí jazyk, ale také tím, co vede k tomu, že již osvojený jazyk zapomínáme. „Emoce jsou velmi přirozenou součástí osvojování jazyka, ať už u dětí, které se učí samovolně, nebo když se my učíme ve třídě během kurzu. Pozitivní emoce učení pomáhají, negativní příliš ne. Zvlášť traumata,“ vysvětluje jazyková lektorka, metodička a výzkumnice Linda Doleží v pořadu Studio Leonardo Martiny Pouchlé.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají