Studio Leonardo

Skrytý magnetismus může proměnit svět počítačů

Studio Leonardo

Skrytý magnetismus může proměnit svět počítačů
Atomy antivodíku existovaly v magnetické pasti výzkumného zařízení ALPHA téměř dvě desetiny sekundy

Plus

Vědci zkoumají zvláštní druh magnetických materiálů, ze kterých se snaží vyvinout počítačové součástky schopné fungovat podobně jako lidský mozek. Označují se slovem antiferomagnety a mohly by v budoucnu proměnit svět počítačů. Připravil a moderuje Martin Srb.
Martin Srb

Více z pořadu