Studio Leonardo

Hmyz za 100 let nevyhyne. Ale budou tu méně příjemné a méně prospěšné druhy, tvrdí entomolog

Studio Leonardo

Hmyz za 100 let nevyhyne. Ale budou tu méně příjemné a méně prospěšné druhy, tvrdí entomolog
BcA. Jana Dřevíkovská při fixaci nejvíce ohrožených míst s mikroskopem a dávkovacím přístrojem

Plus

V České republice se vyskytuje asi 38 tisíc druhů hmyzu, ty ale v posledních letech z krajiny mizí. Stejně alarmující je situace ve světě.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají