Stretnutie

Stretnutie 2. srpna s Vojtěchem Bidrmanem

Stretnutie

Stretnutie 2. srpna s Vojtěchem Bidrmanem
Magazín Stretnutie pripravujú: zľava Kamila Schusterová, Gabriel Sedlák, Elena Kotová, Darina Sládečková, Terezie Bečková, Richard Trsťan a (sediaca) Tatiana Čabáková

Rádio vašeho kraje

Kniha rozhovorů Karola Lovaše s Janem Saudkem. Pražská výstava věnovaná Milanu Rastislavu Štefánikovi. Turistické značení na Slovensku.

Ostatní také poslouchají