Spirituála

Žena ať v církvi mluví

Spirituála

Žena ať v církvi mluví
Spirituála

Vltava

Ženské téma v katolické církvi v poslední době ožívá i v necírkevním kontextu. Svědčí o tom zájem o nový román Kateřiny Tučkové Bílá Voda, ale není to počin jediný. Jak se dnes ženy v katolické církvi cítí, co do ní přináší a jaké role by mohly a měly zastávat?
Klára Jirsová, Terezie Bečková

Ostatní také poslouchají