Spirituála

Svatá Ludmila a Kyjev (1/9)

Spirituála

Svatá Ludmila a Kyjev (1/9)
Kyjev

Vltava

Od roku 2017, kdy se začala vysílat, už Duchovní Evropa, putující po všech koutech kontinentu, zprostředkovala i řadu klíčových epizod z ukrajinských a ruských dějin. Na počátku byla Kyjevská Rus, k níž se coby svému kořeni hlásí Ukrajinci i Rusové i Bělorusové – a v níž byla ctěna i česká světice, svatá Ludmila.

Ostatní také poslouchají