Spirituála

Duchovní Evropa. Svatý Ignác z Loyoly, reformátor

Spirituála

Duchovní Evropa. Svatý Ignác z Loyoly, reformátor
Spirituála

Vltava

S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy i náboženskými konfesemi. 
Martin C. Putna